พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

21/11/2020 20:00
 

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง เข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดิน  ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ //อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา //อธิบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ขณะที่ทางด้าน กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้การช่วยเหลือประชาชน ประจำเดือน พ.ย.63 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ  ได้เตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย  หากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

           ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้กองทัพเรือ เตรียมการสนับสนุนการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน  ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล กองทัพเรือ ประจำเดือน พ.ย.63 ประกอบด้วย ร.ล.รัตนโกสินทร์  และ ร.ล.สีชัง อากาศยาน นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ชุดปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ และชุดสำรวจประเมิณความเสียหาย โดยมี พล.ร.ต.          วรพาท  รัชตะสังข์  ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ โดยให้พร้อมปฏิบัติการ ภายใน 48  ชม.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,624
ทั้งหมด
467,874