กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงเบรลล์บล็อก ช่วยผู้พิการทางสายตาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

21/11/2020 18:00
 

            นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงแบบมาตรฐานทางเท้า โดยกำหนดรูปแบบ วัสดุ และสิ่งที่ควรมีที่เหมาะสมกับทางเท้า ลดระดับคันหินลง เพื่อลดการเปลี่ยนระดับของทางเท้า บริเวณที่มีเป็นทางเข้าสู่ซอยและอาคารต่างๆ รวมทั้งปรับรูปแบบทางลาดให้เหมาะสม  ต่อการเดินของผู้สูงอายุและคนพิการ ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงเบรลล์บล็อกสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานเบรลล์บล็อกของคนพิการ  ตลอดจนร่วมกันวางแผนลดปัญหาการขุดรื้อทางเท้า และควบคุมงานก่อสร้างทางเท้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กรุงเทพมหานครกำหนด นอกจากนั้น ยังได้ประสานกลุ่มคนพิการลงพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการและประเมินผลการใช้งานพื้นผิวต่างสัมผัสเบรลล์บล็อก เพื่อนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการต่อไป.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,616
ทั้งหมด
467,866