กระทรวงการคลัง ยืนยันโครงการคนละครึ่ง ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมพิจารณาดำเนินการระยะที่ 2

21/11/2020 17:00
 

            สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงประเด็นข้อวิจารณ์ถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งว่า โครงการคนละครึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  ในลักษณะการร่วมจ่ายรัฐกับประชาชนคนละ 50% ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายจึงกำหนดกลุ่มผู้ที่พอจะมีรายได้  เพื่อมาร่วมจ่ายกับรัฐ  ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ล้านคน ทั้งนี้ องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ คือระบบการใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้  ให้มั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นมาใช้สิทธิแทน และมีการใช้จ่ายจริงตามวัตถุประสงค์  และที่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม 2 ครั้งที่ผ่านมา  ก็เพื่อให้ครบจำนวน 10 ล้านสิทธิ  ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงพิจารณาขยายโครงการคนละครึ่ง ซึ่งคลังจะเร่งพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  และสอดคล้องกับงบประมาณที่จัดสรรได้ รวมทั้งจะพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าและประชาชน  นอกจากนี้โครงการนี้  ยังสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนจนถึงระดับฐานราก ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัล โซไซตี้ (Digital Society) ขณะเดียวกันยังลดการใช้เงินสด ทำให้การดำเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,610
ทั้งหมด
467,860