โรงจำนำ กรุงเทพมหานคร ลดดอกเบี้ย ช่วยค่าครองชีพรับปีใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชน

21/11/2020 16:00
 

            นายบรรลือ สุกใส ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 ถึง 30 ก.ย.64 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง 2. เงินต้นเกินกว่า 5,001-15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาทต่อเดือน 3.เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนตามกฎหมายกำหนด ดังนี้ เงินต้น 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 บาทต่อเดือน และเงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน จึงขอเชิญประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงินโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว รวมถึงผู้ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคการศึกษานี้  โดยกรุงเทพมหานครหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทางหนึ่งด้วย.
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,806
ทั้งหมด
2,228,607