ครม. เห็นชอบให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ในประเภทของเรือสำราญและกีฬา กักตัว 14 วัน

29/10/2020 08:00
 

            นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่คณะรัฐมนตรีประชุมเห็นชอบให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษในประเภทของเรือสำราญและกีฬาหรือ เรือยอร์ช ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้ให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม  ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้คนต่างด้าวที่มีกำลังซื้อสูงที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางพร้อมครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญและกีฬา ภายในราชอาณาจักร 90-270 วันได้ ซึ่งจะทำให้มีการนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย โดยคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามานั้น จะต้องยอมรับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยินยอมกักตัวภายในเรือ                 ไม่น้อยกว่า 14 วัน

               พร้อมกันนี้ จะต้องมีหลักฐานกรมธรรม์การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองตรวจรักษาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงเงิน100,000 ดอลลาร์ ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในไทย รวมถึงการทำประกันสุขภาพ                      และอุบัติเหตุของไทย คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีจำนวนเงินประกันภัย สำหรับค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,626
ทั้งหมด
2,228,427