ศรชล.จ.สตูล ยังคงตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการท่าเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การลักลอบเข้าเมืองและลักลอบขนยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในพื

16/10/2020 08:00
 

         ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จ.สตูล ร่วมกับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเปะ บูรณาการกำลังกับ ตำรวจน้ำสตูล  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ด่านศุลกากรสตูล ต่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล และ อบจ.สตูล ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการและเดินทางเข้า -ออก ณ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จว.สตูล โดยมีสปีดโบ้ทรับ - ส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นพนักงาน คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวเดินทางจากท่าเรือ ก.หลีเปะ -ปากบารา จำนวน 9 สำ ผู้โดยสาร จำนวน 246 คน และจากท่าเรือปากบารา - ก.หลีเป๊ะ จำนวน 14 ลำ ผู้โดยสาร จำนวน 538 คน รวมเรือทั้งหมด 23 ลำ ผู้โดยสารทั้งหมด 784 คน เพื่อเป็นการป้องกันการสักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  การลักลอบขนยาเสพติดกลางทะเล และตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการ เพื่อปัองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐ และสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยในชีวิตขณะใช้บริการ  ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

         ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จ.สตูล ร่วมกับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเปะ บูรณาการกำลังกับ ตำรวจน้ำสตูล  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ด่านศุลกากรสตูล ต่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล และ อบจ.สตูล ตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการและเดินทางเข้า -ออก ณ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จว.สตูล โดยมีสปีดโบ้ทรับ - ส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นพนักงาน คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวเดินทางจากท่าเรือ ก.หลีเปะ -ปากบารา จำนวน 9 สำ ผู้โดยสาร จำนวน 246 คน และจากท่าเรือปากบารา - ก.หลีเป๊ะ จำนวน 14 ลำ ผู้โดยสาร จำนวน 538 คน รวมเรือทั้งหมด 23 ลำ ผู้โดยสารทั้งหมด 784 คน เพื่อเป็นการป้องกันการสักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  การลักลอบขนยาเสพติดกลางทะเล และตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มาใช้บริการ เพื่อปัองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐ และสวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยในชีวิตขณะใช้บริการ  ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
997
ทั้งหมด
2,034,374