สำนักงาน ปรมน.ทร.จังหวัดตราด จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจ ตักเตือน ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ให้ปฏิบัติตามมาตรการ

24/09/2020 12:00
 

               

          

 

            สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ หรือ สำนักงาน ปรมน.ทร. โดย นาวาเอก ไพฑูรย์  เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ กำลังพลสารวัตรทหารเรือ ร่วมบูรณาการกับ สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด, สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด, หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด  และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการร้านตัดผม ร้านเสริมสวย เสริมความงาม ในพื้นที่ อ.เมืองตราด เพื่อป้องปราม ตักเตือน ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการระวังป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ผลการปฏิบัติไม่พบผู้ฝ่าฝืนมาตรการแต่อย่างใด พร้อมกันนี้  สำนักงาน ปรมน.ทร.จังหวัดตราด พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมกับ ปลัดอำเภอเขาสมิง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลสะตอฯ นำถุงยังชีพที่ได้รับจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไปมอบให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 8 รายด้วย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,087
ทั้งหมด
2,034,464