ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล ตรวจเรือประมงแจ้งเข้า – ออก ในพื้นที่ อ.ละงู

23/09/2020 11:00
 

 

         

       ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล. จ. สตูล และชุดสหวิชาชีพการตรวจเรือหน้าท่าประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง  ปากบารา ดำเนินการตรวจเรือประมงแจ้งเข้า (PI) จำนวน 10 ลำ ประกอบด้วย เลิศแหลมทอง 20 คนประจำเรือสัญชาติไทย 36 คน เมียนมา 1 คน //เรือเกตุสินสาคร คนประจำเรือสัญชาติไทย 35 คน  //เรือธนพล 19 คนประจำเรือสัญชาติไทย 31 คน  //เรือธนพล 5 คนประจำเรือสัญชาติไทย 30 คน //เรือสิทธิประมง 88 คนประจำเรือสัญชาติไทย 38 คน  //เรือไทยมาร์โก้ประมง คนประจำเรือสัญชาติไทย 28 คน //เรือเกียรติเจริญชัย 17 คนประจำเรือสัญชาติไทย 2 คน เมียนมา 31 คน //เรือโชคเสาวรัตน์  คนประจำเรือสัญชาติไทย 4 คน เมียนมา 30 คน //เรือทวีศักดิ์การประมง 11 คนประจำเรือสัญชาติไทย 3 คน เมียนมา 28 คน  //เรือนาวีมีโชค คนประจำเรือสัญชาติไทย 3 คน เมียนมา 29 คน และตรวจเรือประมงแจ้งออก (PO) จำนวน 9 ลำ คือเรือ.ส.สินสมุทร 29 คนประจำเรือสัญชาติไทย 1 คน เมียนมา 21 คน // เรือชลสมบัติ 1 คนประจำเรือสัญชาติไทย 1 คน เมียนมา  18 คน //เรือโชคทวีสิน 9 คนประจำเรือสัญชาติไทย 1 คน เมียนมา 18 คน //เรือเพชรสมุทร 19 คนประจำเรือสัญชาติไทย 1 คน เมียนมา   17 คน //เรือโชคอภิสิทธิ์ 14 คนประจำเรือสัญชาติไทย 1 คน เมียนมา 13 คน //เรือนาวีมีโชค คนประจำเรือสัญชาติไทย 3 คน เมียนมา 29 คน //เรือเกียรติเจริญชัย 17 คนประจำเรือสัญชาติไทย 2 คน   เมียนมา 31 คน //เรือโชคเสาวรัตน์ คนประจำเรือสัญชาติไทย 4 คน เมียนมา 30 คน และเรือทวีศักดิ์การประมง 11 คนประจำเรือสัญชาติไทย 3 คน เมียนมา 28 คน     รวมเรือทั้งหมด 19 ลำ คนประจำเรือทั้งหมด 551 คน (ไทย 227 คน เมียนมา 324 คน) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง และไม่พบคนประจำเรือที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,465
ทั้งหมด
2,053,100