ศรชล.จังหวัดระนอง และ ศคท.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ตรวจท่าเทียบเรือต่างๆ คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ

16/09/2020 12:00
 

         ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดระนอง และ ศคท.จังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับ ตม.จว.ระนอง ตำรวจน้ำ จว.ระนอง ด่านศุลกากร จว.ระนอง เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงระนอง ตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่มีเรือขนถ่ายสินค้าและขนถ่ายสัตว์น้ำที่มาจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศเมียนมา เข้าสู่การติดเชื้อระลอกที่สอง จังหวัดระนองจึงมีมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวดตลอดแนวชายแดน ในการนี้ ศรชล.จังหวัดระนอง จึงได้ออกคำสั่ง เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติของเรือขนถ่ายสินค้าและขนถ่ายสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยให้เข้มงวดการเข้าเมืองของแรงงานเมียนมา ที่มากับเรือเมียนมา ให้เรือขนส่งขนาดเล็กเทียบท่าได้ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากน้ำระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. เท่านั้น และห้ามลูกเรือขึ้นจากเรือมาบนฝั่งโดยเด็ดขาดและกวดขันการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมกับแจ้งให้เจ้าของเรือให้รับส่งสินค้าเสร็จสิ้นภายในเวลา 7 ชม. และให้เรือออกจากระนองโดยเร็วที่สุด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,574
ทั้งหมด
1,788,035