ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง บูรณาการตรวจเรือประมงหน้าท่า ในพื้นที่ จังหวังระนอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -

16/09/2020 08:00
 

       ศรชล.ภาค 3 โดย ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง (PIPO) ตรวจเรือประมงหน้าท่าที่ขอแจ้งเข้า (PI) (PO) จำนวน 3 ลำ คือ  //เรือ แสงศุภพัฒน์สิริ ประเภทเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือทั้งหมด 8 คน ไทย 3 เมียนมา 5 คน //เรือ ม.กิจรุ่งเรือง ประเภทเครื่องมือเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือทั้งหมด 8 คน ไทย 1 เมียนมา 7 คน //เรือ สิงห์สมุทร 5 ประเภทเครื่องมือเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มีลูกเรือทั้งหมด 10 คน ไทย 2 เมียนมา 8 คน  ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในการนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกเรือสวมชูชีพทุกครั้งในขณะที่ปฏิบัติงานในทะเล และกำชับให้ลูกเรือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งขณะที่เรือจอดหน้าท่าหรือขึ้นมาปฏิบัติกิจกรรมบนฝั่ง รวมทั้งให้ปฏิบัติกระทรวงสาธารณะสุขกำหนดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,555
ทั้งหมด
1,788,016