ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แจ้งเตือนไทยลีกให้เข้มงวดแฟนบอลที่เข้าชมฟุตบอล หลังพบไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นจำนวนมาก

14/09/2020 15:00
 

         

        พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. แจ้งที่ประชุม ศบค.เกี่ยวกับการจัดฟุตบอลไทยลีกเปรียบเทียบกับการจัดเจลีก ว่า ทั้ง 2 ประเทศมีการผ่อนปรนให้มีผู้เข้าชมร้อยละ 25 ทั้ง 2 ลีกมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเจลีก ผู้ชมมีการใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างอย่างเป็นระบบตลอดการแข่งขัน แต่ในส่วนของผู้ชมไทยลีก พบไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นจำนวนมาก คือ ไม่สวมหน้ากากและไม่มีการเว้นระยะอย่างเหมาะสม เป็นการนั่งชมโดยกระจุกตัวเป็นจุดๆ ทั้งนี้ ขอให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟุตบอลไทยลีก เข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,549
ทั้งหมด
1,788,010