กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมความพร้อมในการป้องกันข้อมูลสารสนเทศ จากไวรัสเรียกค่าไถ่ พร้อมกําชับเจ้าหน้าที่ เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารผ่า

14/09/2020 16:00
 

       นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลถูกโจมตีด้วย ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ กสร. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การโจมตีดังกล่าวไว้ โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรให้มีความระมัดระวังในการเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับ Email โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Email ที่ส่งมาจากผู้รับที่ไม่ระบุตัวตน หรือผู้ส่งที่ไม่รู้จัก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามลำดับชั้นความลับ และหน้าที่ของบุคลากรเป็นรายคน แบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Zone) ตามลักษณะการให้บริการและการใช้งาน ปิดช่องทางสื่อสารคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางในการโจมตีของไวรัส พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการ Update Patch ของระบบปฏิบัติการ      คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นอันดับสูงสุด และจัดให้มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงมีมาตรการป้องปรามการติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์   

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับพนักงานตรวจแรงงาน ใช้บันทึกผลการตรวจแรงงานและส่งเสริมสวัสดิการ และการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเลที่ใช้งานผ่านแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินความเสี่ยง และระบบสั่งตรวจแก่ชุดตรวจบูรณาการ อีกทั้งสามารถสืบค้นประวัติการตรวจแรงงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเคร่งครัด  ดังนั้น หากระบบคอมพิวเตอร์ของกรมถูกโจมตี ย่อมส่งผลกระทบต่อทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรมจึงเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นช่องทางของไวรัส เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีให้มากที่สุด
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,361
ทั้งหมด
1,787,822