ศรชล.ภาค 3 โดย ผอ.ศรชล.จ.ระนอง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองตาม

12/09/2020 09:00
 

   วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 โดย นายจตุพจน์  ปียัมปุตระ ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง พร้อมด้วย น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ รอง ผอ ศรชล.จังหวัด ระนอง  น.อ.ณัฏฐ์ จรัสกุล หน.ศคท.จังหวัดระนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการบินระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) แบบ Orbiter 3B ณ สนามบินชั่วคราวภูเขาหญ้า จ.ระนอง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม ในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ทะเลอันดามัน เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม และร่วมชมการปล่อยอากาศยานไร้คนขับออกลาดตระเวนจริงในทะเลซึ่งพบว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการทดสอบการบินถ่ายภาพ โดยใช้เวลาในการบินลาดตระเวน 4 ชั่วโมง ก่อนจะบินกลับมาจุดพิกัดที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างเรียบร้อย นายจตุพจน์  เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ได้นำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ Orbiter 3B มาใช้ในภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมา ในช่วงสถานกาณ์โควิด 19 พื้นที่อาณาเขตทางทะเลของไทยฝั่งทะเลอันดามันและทำการบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเลตามแผนตลอดแนวชายแดนเพื่อตรวจสอบช่องทางธรรมชาติตามจุดพื้นที่เสี่ยงต่างๆ หรือเรือประมงต้องสงสัย ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,321
ทั้งหมด
1,787,782