ฝ่ายค้านเตรียม ส.ส.กว่า 60 คน อภิปรายงบ 64 ในวาระ 2 และ 3

14/09/2020 10:00
 

      นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยถึงการอภิปรายพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระที่ 2 และ 3 ว่า ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีผู้แสดงความจำนงที่จะอภิปรายในการพิจารณางบประมาณ ในวาระที่ 2 และ 3 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้มีการแปรญัตติไว้จำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้อภิปรายประมาณ 60-70 คน ทั้งนี้  เนื่องจากผู้อภิปรายมีจำนวนมาก จึงได้มีการเฉลี่ยเวลาการอภิปรายของแต่ละคนไม่เกินคนละ 7 นาที ซึ่งเชื่อว่าผู้อภิปรายทุกคนจะจัดสรรเนื้อหาการอภิปรายอย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,581
ทั้งหมด
2,053,216