ศรชล.จังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า - ออก ณ ท่าเรือปากบารา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD – 19

14/09/2020 08:00
 

      วานนี้ ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล.จังหวัดสตูล ร่วมกับ จัดกำลังพลร่วมกับ ตำรวจน้ำสตูล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ด่านศุลกากรสตูล ด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล และ อบจ.สตูล ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า - ออก ณ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จว.สตูล โดยมีเรือสปีดโบ๊ท รับ - ส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นพนักงาน คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เดินทางจากท่าเรือ ก.หลีเป๊ะ - ปากบารา จำนวน 13 ลำ ผู้โดยสาร จำนวน 478 คน และจากท่าเรือปากบารา - ก.หลีเป๊ะ จำนวน 7 ลำ ผู้โดยสาร จำนวน 167 คน รวมเรือทั้งหมด 20 ลำ ผู้โดยสารทั้งหมด 645 คน เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักลอบขนยาเสพติดทางทะเล อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้สวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการของรัฐ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัส ฯ
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,561
ทั้งหมด
2,053,196