นายกรัฐมนตรี ชี้แจงฝ่ายค้านอภิปราย ย้ำ รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน ยืนยันใช้งบประมาณ โปร่งใสตรวจสอบได้

10/09/2020 16:00
 

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงการอภิปรายทั่วไป ของ สส.ฝ่ายค้าน ที่มีการอภิปรายในประเด็นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยใช้เวลาประมาณ 8 นาที ย้ำ รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์    และประชาชนทั้งประเทศไทย  การทำงานของรัฐบาลต้องสอดคล้องกับความต้องการของทุกส่วน           อีกทั้งยังต้องแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ และเดินหน้าฟื้นประเทศในทุกด้านและถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่เชื่อว่าจะต้องเดินหน้า            ทำยังไงให้ดีที่สุด โดยทุกอย่างต้องทำด้วยความรอบครอบ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินกู้ ซึ่งก็ยินดี            ทุกตรวจสอบความโปร่งใส พร้อมขอให้ทุกคนร่วมมือกัน ในการเดินหน้าประเทศไทย ทั้งปฎิรูปประชาธิปไตย ที่ต่างฝ่ายต้องรับฟังกัน และอยากให้ประเทศเป็นไปด้วยความสงบ 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,553
ทั้งหมด
2,053,188