ศรชลภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดกรองวัดไข้เรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พื้นที่ จ.ภูเก็ต

10/09/2020 10:00
 

 

    ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 โดย ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือสินค้า สัญชาติสิงคโปร์ เข้าจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต เพื่อรับสินค้า โดยได้คัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือจำนวน 20 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือห้ามลงจากเรือ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

                 ขณะที่ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และฝ่ายปกครองภูเก็ต ในการตรวจสอบลูกเรือ M.V.WANA BHUM จำนวน 5 คน ซึ่งแสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ โดย เรือ M.V.WANA BHUM เป็นเรือสัญชาติไทย ลูกเรือทั้งหมด 20 คน เดินทางมาจาก มาเลเซีย จอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม ซึ่งด่านควบคุมโรคฯ และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 แล้ว ผลการตรวจทุกคนปกติ และ ตม.ฯ ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  และส่งมอบลูกเรือทั้ง 5 คน ให้กับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรค 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,520
ทั้งหมด
2,053,155