นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ตับอักเสบโลก ชื่นชมความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

29/07/2020 15:00
 

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ประจำปี 2563 โดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

      พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นตามลำดับ แต่รัฐบาลยังต้องให้ความใส่ใจกับสุขภาพด้านอื่นๆ ยกระดับทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,769
ทั้งหมด
1,760,854