กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณาบริเวณ อ่าวบ้านดอน จว.สุราษฎร์ธานี รายงานผลการปฏิบัติในพื้นที่ ประจำวันที่ 12

13/07/2020 14:00
 

กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณาบริเวณอ่าวบ้านดอน จว.สุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำเนินการประจำวันที่ 12 ก.ค. โดยการปฏิบัติการทางเรือ   ระหว่างเวลา 0800 – 1240 น. จัดเรือพร้อม จนท.ฝ่ายปกครองฯ ออกตรวจพื้นที่และลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่  อ.พุนพิน และพื้นที่ อ.เมือง ผลการลาดตระเวนมีเรือประมงชาวบ้าน ออกมาทำการประมงในพื้นที่ จำนวนประมาณ 30 ลำ ชาวบ้าน ประมาณ 70 คน เหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนั้น ได้จัด เรือ ต.272 วางกำลังเฝ้าตรวจในพื้นที่อ่าวบ้านดอน และ จัดชุดปฎิบัติการพิเศษกองทัพเรือ พร้อมเรือยาง ในการลาดตระเวนทางน้ำ สำรวจพื้นที่และเก็บรวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้ประกอบการคอกหอยพื้นที่ปากคลองกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี ขณะที่ความคืบหน้าการรื้อถอนขนำ แจ้งว่าไม่มีการรื้อถอนขนำเพิ่มเติม ปัจจุบันรวมขนำที่ทำการรื้อถอนมาแล้วแยกเป็น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 9 หลัง อ.พุนพิน 19 หลัง และ อ.กาญจนดิษฐ์  3 หลัง         รวมทั้งสิ้น จำนวน 31 หลัง  ส่วนการปฏิบัติการทางอากาศ    ได้จัดอากาศยานไร้คนขับบินลาดตระเวน และตรวจสอบเป้าในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้จัดเรือจู่โจมลำน้ำ และ  เรือท้องแบน พร้อม จนท.สนง.เจ้าท่า  และ จนท.สนง.ประมง  ออกตรวจพื้นที่คอกหอยเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เข้าสำรวจ ซึ่งระบุพิกัดตำบลที่ของขนำและข้อมูลจาก สนง.เจ้าท่า รายงานให้กองอำนวยการร่วมทราบ โดยระบุพิกัดจำนวนขนำที่ยังคงไม่ได้สำรวจเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป    นอกจากนี้ได้จัดเรือและออกเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ในอ่าวบ้านดอนรวมทั้ง จัด เรือ ต.237 จอดเรือเฝ้าตรวจในพื้นที่เฝ้าตรวจบริเวณอ่าวบ้านดอน จว.สุราษฎร์ธานี  และจัดเจ้าหน้าที่ ออกให้ความรู้พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานีด้วย
ไฟล์แนบ
1594621589.1455_ทร อ่าวบ้านดอน.jpg ❭❭ ดาวน์โหลด ❬❬

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,460
ทั้งหมด
1,392,249