ศรชล.ภาค 1 ตรวจสอบท่าเรือในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์

09/07/2020 13:00
 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค1 หรือ ศรชล.ภาค 1 โดย น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อม จนท.ฯ  เข้าตรวจสอบท่าเรือในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือไปเกาะทะลุ ปัจจุบัน  เปิดให้บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบพักค้างแรมที่ เกาะทะลุ ซึ่งท่าเรือได้มีมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยว ในสถานการณ์ COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด มีเจลแอลกอฮอล์ และมาตรการ เว้นระยะห่างพร้อมทั้งมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ไปกับเรือโดยให้สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่โดยสารไปกับเรือ จากนั้นได้ตรวจท่าเรือบ้านปากคลอง ซึ่งเดิมเป็นท่าเรือโดยสาร ที่จังหวัดจัดสร้างขึ้น ภายหลังถูกโอนให้เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เป็นผู้ดูแล และได้ขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เป็นท่าเทียบเรือประมงด้วย แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากต้องแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานให้ชัดเจนโดยในระหว่างดำเนินการได้ขออนุญาตกรมประมงขึ้นทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ด้วยซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว และได้รับการตรวจประเมินจากกรมประมงเรียบร้อยแล้ว PSCC จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ดูแลให้ดำเนินการแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนและขออนุญาตกรมเจ้าท่าให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือประมงที่มาใช้บริการท่าเรือ นอกจากนี้ยังพบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่มีใบอนุญาตถูกใช้ประโยชน์จากเรือประมงในพื้นที่ทำการขึ้นสัตว์น้ำ จึงแจ้งเทศบาลผู้ดูแลพื้นที่ให้งดใช้ท่าเรือและแจ้ง สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ทราบเพื่อออกคำสั่งงดใช้ท่าเรือต่อไป
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
3,769
ทั้งหมด
181,432