กรมชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากลุ่มน้ำยัง หลังมีฝนตกซกในพื้นที่ภาคอิสานตอนกลาง ส่งผล ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

07/07/2020 10:00
 

นาย ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรุมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพฝนที่ตกในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางในขตสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีฝนตกกระจายทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวมกันประมาณ 79 ล้าน ลบ.ม. โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12แห่ง ความจุเก็บกักรวม 69 ล้าน ลบม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 11 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16 ของความจุอ่างฯรวมกัน โดยในช่วงวันที่ 29 มิ.ย. - 6ก.ค. น้ำไหลลงอ่างฯ ประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 8 ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯรวมกัน ในส่วนของสถานการณ์น้ำ ในลุ่มน้ำยังที่สถานีวัดนำ E.54,E.70 และ E.92 ปริมาณน้ำไหลผ่านยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 3-6 เมตร ทั้งนี้ แม้ว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะยังมีพื้นที่ว่างสามารถรองรับน้ำในฤดูฝนนี้ได้อีกมากพอสมควร แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมไปการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เข้าไปประจำไว้ในพื้นที่อย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,018
ทั้งหมด
1,761,989