ภารกิจกองทัพเรือในการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี ตรวจยึดยาบ้าจำนวน 190,000 เม็ด ในพื้นท

05/07/2020 12:00
 

            วานนี้ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี  โดย น.อ.แมนรัตน์  บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี  ใด้ทำการแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดประเภท 1  ยาบ้า จำนวน 190,000 เม็ด ที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี  บ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี  ซึ่งยาเสพติด (ยาบ้า) ที่ตรวจยึดใด้ครั้งนี้มีจำนวน 190,000 เม็ด  ซึ่งสถานที่ตรวจยึดอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ.โพธิ์เมือง ต.นาแวง อ.เข็มราฐ จ.อุบลราชธานี และใด้นำยาเสพติด( ยาบ้า ) ส่งสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกองทัพเรือที่ต้องการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย ด้วยการรณรงค์ ป้องกัน ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ผ่านโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด รวมทั้งหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่รับผิดชอบชายแดนด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในบางจังหวัด โดยมุ่งเน้น และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
180
ทั้งหมด
1,761,151