ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ คัดกรองวัดไข้ลูกเรือสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

29/06/2020 09:00
 

วานนี้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 โดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตรวจเรือสินค้า สัญชาติ สิงคโปร์  ที่เข้าจอดเทียบที่เรือน้ำลึก  ต.วิชิต อ.มือง จวภูเก็ต เพื่อรับส่งสินค้า โดยได้ตรวจคัดกรองวัดไข้ลูกเรือเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน     การแพร่ระบาดของโรด COVD 19 และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือ ห้ามลงจากเรือรวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVD-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ขณะที่ ศรชลจังหวัดกระบี่ บูรณาการหน่วยงานปกครองจังหวัดกระบี่ อบจ. กระบี่  และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า- ออกเรือประมง กระบี่ ตรวจกิจการแพปลา บริเวณท่าเรือน้ำลึกปากคลอง จิหลาด ต.ไสไทย อ.เมือง จว.กระบี่ เพื่อติดตามการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศ   คำสั่งของจังหวัตกระบี่และของทางราชการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVD - 19
ไฟล์แนบ
ไม่พบไฟล์แนบ

 
 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,749
ทั้งหมด
1,241,268