กิจกรรม

ส.ทร.๔ จันทบุรี -> รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกอ

พลเรือตรี สมชาย  แท่นนิล   รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

ส.ทร.๕ สัตหีบ ->พิธีส่งหมู่เรือสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี

ส.ทร.5 สัตหีบ ร่วมทำข่าวพิธีส่งหมู่เรือสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี พล.ร.ต.มนตรี จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือ

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส ->งานแถลงข่าวงานของดีเมืองนราประจำปี 2561

จังหวัดนราธิวาส จัดงานแถลงข่าวงานของดีเมืองนราประจำปี 2561  ณ.บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน  ร. 5)  อ.เมือง   จ.นราธิวาส 

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->พิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561

พล.ร.ต.สมชาย  แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561 

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด

พลเรือตรี สมชาย  แท่นนิล รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
43
ทั้งหมด
550,954