กิจกรรม

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส ->งานแถลงข่าวการจัดงาน วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส จัดเจ้าหน้า่ที่ ร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวการจัดงาน "วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข"  ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส หลังเก่า

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->การอบรม แยกก่อนทิ้ง จัดอบรมโดยเทศบาลนครภูเก็ต

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ได้จัดเจ้าหน้าที่ โดยมี จ.อ.สุวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์ จนท.ผู้ผลิตรายการ ฯ และ นางสาว ยุพารัตน์ โต๊ะล๊ะ จนท.รักษาสถานที่ ฯ เข้าร่วมการอบรม “แยกก่อนทิ้ง” จัดอบรมโดยเทศบาลนครภูเก็ต

ส.ทร.11 เชียงใหม่ ->งานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

น.อ.ไพโรจน์ จูถนอม ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ท.คณพศ กาญจนเพ็ญ รอง ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ และกำลังพล ร่วมงานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงไทย

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ร่วมงาน"25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงไทย " ณ วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ส.ทร.6 สงขลา ->กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ

น.ท.วันชาติ พงษ์หัสบรรณ์ รอง ผอ.ส.ทร.6 สงขลา และ รรก.ผอ.ส.ทร.6 สงขลา พร้อม จนท. ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ 

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->พิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙

น.อ.สุชาติพงศ์  อัมระรงค์ ผอ.ส.ทร.๔ จันทบุรี เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จว.จันทบุรี


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,333
ทั้งหมด
339,443