กิจกรรม

ส.ทร.๒ บางนา ->ประธาน กบว.ทร. และ คณะ เดืนทางไปตรวจเยี่ยม ส.ทร.๒ บางนา

พล.ร.อ.พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา/ประธาน กบว.ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ส.ทร.๒ บางนา ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑

ส.ทร.๑๔ พังงา ->ข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แถลงข่าวงานมหกรรมวัฒนธรรมย้อนรอยเล่าเรื่องเมืองกราภูงา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒ

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....”

ส.ทร.๘ พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....”

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->กิจกรรม “ปลูกป่าบกและป่าชายเลน” และมอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าบกและป่าชายเลน” และมอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฉล

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ

ส.ทร.๔ จันทบุรี ร่วมงานแถลงข่าว โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระสังฆราชฯ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรีโดยมี นาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน<

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส ->การประกวดริ้วขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 รวมทั้งหมด 19 ริ้วขบวน

นายสุรพร  พร้อมมูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส    พร้อมด้วยนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นางพาตีเมาะ   สะดียามู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นา


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,944
ทั้งหมด
550,804