กิจกรรม

ส.ทร.๓ ภูเก็ต->พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ส.ทร.๓ ภูเก็ต->งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๓

  ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี ๒๕๖๓

ส.ทร.11 เชียงใหม่->หารือเกี่ยวกับ การดำเนินการให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ต.สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง หน.ส่วนรายการ ส.ทร.11 เชียงใหม่ เข้าพบ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ส.ทร.๓ ภูเก็ต->รอง เสธ.ทรภ.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓

  พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ มอบหมายให้ นาวาเอก อดิศักดิ์ แจงเล็ก รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๓

ส.ทร.๓ ภูเก็ต->ผบ.ทรภ.๓ เป็นประธาน ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

  พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

ส.ทร.๙ อุบลราชธานี รายงานการแถลงข่าว การตรวจยึดและจับกุมยาเสพติดประเภท ๑ ของ นรข.เขตอุบลราชธานี

  น.อ.แมนรัตน์  บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี  แถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติดประเภท ๑ของ นรข.เขตอุบลราชธานี 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
898
ทั้งหมด
1,405,854