กิจกรรม

ส.ทร.๕ พัทยา ->ประธาน กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๕ พัทยา

วันนี้ (2 พ.ค.) เมื่อเวลา 0900 น. พล.ร.อ.พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย ประธาน กบว.ทร. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทร.5 พัทยา ครับ

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->ประธาน กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๔ จันทบุรี และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประธาน กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๔ จันทบุรี และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ส.ทร.๑๐ ตรวด ->ประธาน กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม ส.ทร.ภาคตะวันออก

ใน 301100 เม.ย. 61 พ.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ปธ.กบว.ทร.และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.10 ตราด เพื่อรับทราบ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ->โครงการ "โฆษณาสีขาว เพื่อชาวเชียงใหม่"

น.อ.ไพโรจน์ จูถนอม ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.จ.อ.นิเวศ  เจริญศรี จนท.ผู้ผลิตฯไปรับใบเกียรติบัตร สถานีวิทยุที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ "โฆษณาสีขาว เพื่อชาวเชียงใหม่"

ส.ทร.๑๒ หนองคาย ->การพัฒนาบทบาทผู้นำทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว

ส.ทร.12 หนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเวทีเสวนา " ในหัวข้อ การพัฒนาบทบาทผู้นำทางสังคมด้านสตรีและครอบครัว" ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ส.ทร.๖ สงขลา ->ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมาคมภริยาทหารเรือ และทรภ.๒ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร ผบ.ทรภ.๒ เป็นประธาน


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
589
ทั้งหมด
317,696