กิจกรรม

ส.ทร.๗ นครพนม ->เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพนางหยด วาปี

ส.ทร. ๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ เป็นประธานและเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพนางหยด วาปี ณ บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๑ ต.กุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ส.ทร.๗ นครพนม ->วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธรนครพนม

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล ส.ทร.๗ ร่วมเป็นเจ้าเกียรติ และร่วมบันทึกภาพข่าว ในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ของตำรวจภูธรนครพนม ณ บก.ภ.จว.นครพนม

ส.ทร.๑๔ พังงา ->พิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร พระครูสุพัฒน์รมณียคุณ (ประทีป ปริสุทฺโท)

น.ท.อรรฆพงศ์  บรรพบุตร รอง ผอ.ส.ทร. 14 พังงา และ  รรก.ผอ.ส.ทร. 14 พังงา และ ร.ต.อุทัย โยธิบาล หน.ส่วนรายการ ส.ทร. 14 พังงา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร พระครูสุพัฒน์รมณ

ส.ทร.๗ นครพนม ->เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ระพีพงศ์ โสวรรณ ผบ.นรข.

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ระพีพงศ์ โสวรรณ ผบ.นรข. 

ส.ทร.๗ นครพนม ->เยี่ยมคำนับ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครพนม

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครพนม

ส.ทร.๗ นครพนม ->เยี่ยมคำนับ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.๒๑๐

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.๒๑๐ เพื่อแนะนำตนเองและกำลังพล


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,486
ทั้งหมด
609,416