กิจกรรม

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

  ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด "มิ่งคราเบิกฟ้าสืบสานภูมิปัญญา  เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ สู่มรดกโลก" 

ส.ทร.๑๐ ตราด->ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ประจำเดือน ต.ค.๖๓

  ร.ต.พิชิตชัย ตันติกูล หน.ส่วนรายการ ผู้แทน รรก.ผอ.ส.ทร.๑๐ ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ประจำเดือน ต.ค.๖๓ 

ส.ทร.๗ นครพนม->ผบ.นรข.จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธาณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดย พล.ร.ต.จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ุ ผบ.นรข.จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธาณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไดัรับความเดือดร้อนจาก

ส.ทร.๘ พิษณุโลก->ข่าว “การจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จ.พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๓“

  ใน ๒๑๑๘๐๐ ต.ค.๖๓ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เป็นประธานในงานแถลงข่าว &

กิจการฯ->โครงการ Somdech Phra Pinklao Smart Hospital

  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เปิดโครงการ Somdech Phra Pinklao Smart Hospital ซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทย

ส.ทร.๗ นครพนม->ข่าวการตรวจยึด ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ เม็ด

  พล.ร.ต.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผบ.นรข. แถลงข่าวการตรวจยึด ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)  จำนวน ๕,๕๘๐,๐๐๐ เม็ด ณ สโมสรสัญญาบัตร บก.นรข. อ.เมือง จ.นครพนม


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,042
ทั้งหมด
181,705