กิจกรรม

ส.ทร.๙ อุบลราชธานี->รายงานการตรวจยึด ยาเสพติดประเภท ๑ (ไอซ์) จำนวน ๒๗ กิโลกรัม ของ นรข.เขตอุบลราชธานี

  ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ขอรายงานการตรวจยึด ยาเสพติดประเภท ๑ (ไอซ์) จำนวน ๒๗ กิโลกรัม ของ นรข.เขตอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส.ทร.๘ พิณุโลก->โครงการอุ่นกาย อุ่นใจสายสัมพันธ์ ร่วมกับชมรม ๑๐ สถานีวิทยุ ๑๒ ความถี่ จ.พิษณุโลก

  ส.ทร.๘ พิณุโลก โดย น.ท.พงกาญจน์ กฤตนันท์ รรก.ผอ.ส.ทร.๘ พิษณุโลก และ ร.ท.ปราโมทย์ อรุณประเสริฐ หน.ส่วนรายการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจั

ส.ทร.๙ อุบลราชธานี->นรข.เขตอุบลราชธานี แถลงข่าว การตรวจยึดยาไอซ์ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม

  ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ขอรายงานการแถลงข่าวของ นรข.เขตอุบลราชธานี ในการตรวจยึดยาไอซ์ จำนวน ๑๐๐ กิโลกรัม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช. อ.นาทวี จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio

  คุณสุนิศา ฉ้วนขาว และ คุณปภาวรินทร์ นุ่นไขว อป.มช. อ.นาทวี จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสารประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวของจังหวัดสงขลา

ส.ทร.๖ สงขลา->ประธาน กบว.ทร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๖ สงขลา

  พล.ร.อ.พงศกร  กุวานนท์  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ พร้อมคณะ ฯ  รวม ๑๐ นาย เดินทางมาตรวจเยี่ยม ส.ทร

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส->ประธาน กบว.ทร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๑๕ นราธิวาส

  พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์  ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือและคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม สถานีวิทยุ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส  ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,145
ทั้งหมด
2,052,780