กิจกรรม

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่->ผู้แทน สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในรายการ "ล้านนานาวี"

  น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รอง ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ และ รรก.ผอ.ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ พร้อมด้วย ร.ต.สุทธิศักดิ์ แสงสว่าง หน.ส่วนรายการ ส.ทร.๑๑

ส.ทร.๑๒ หนองคาย->งาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  น.ต.วัฒนา มั่งมี รอง ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย/รรก.ผอ.ส.ทร.๑๒ หนองคาย และ พ.จ.อ.ประชา มะลิรักษ์ เข้าร่วมงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหัวห

ส.ทร.วังนันทอุทยาน->ประธาน กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม ส.ทร.วังนันทอุทยาน

  พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์  ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือและคณะฯ เดินเข้าตรวจเยี่ยม ส.ทร.วังนันทอุทยาน  ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ส.ทร.๒ บางนา->ประธาน กบว.ทร. ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๒ บางนา

  พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์  ประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือและคณะฯ เดินเข้าตรวจเยี่ยม ส.ทร.๒ บางนา ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

ส.ทร.๑๐ ตราด->ผอ.สน.ฝอ.ฯ และคณะ เดือนทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและตรวจความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวฯ

  พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ (ผอ.สน.ฝอ.ฯ)  และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย และตรวจความพร้อมในการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว  ณ ศูนย์อำนวยกา

ส.ทร.๖ สงขลา->อป.มช. อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ร่วมรายการ Navy Radio อป.มช.คุยข่าว

  คุณมาลี ว่องไว และ คุณณัฐสุดา เกาะกาเหนือ อป.มช. อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา  ร่วมรายการ Navy Radio  อป.มช.คุยข่าว ในเรื่องข่าวสารสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COV


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
4,081
ทั้งหมด
181,744