กิจกรรม

ส.ทร.๑๔ พังงา ->พิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร พระครูสุพัฒน์รมณียคุณ (ประทีป ปริสุทฺโท)

น.ท.อรรฆพงศ์  บรรพบุตร รอง ผอ.ส.ทร. 14 พังงา และ  รรก.ผอ.ส.ทร. 14 พังงา และ ร.ต.อุทัย โยธิบาล หน.ส่วนรายการ ส.ทร. 14 พังงา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร พระครูสุพัฒน์รมณ

ส.ทร.๗ นครพนม ->เยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ระพีพงศ์ โสวรรณ ผบ.นรข.

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ระพีพงศ์ โสวรรณ ผบ.นรข. 

ส.ทร.๗ นครพนม ->เยี่ยมคำนับ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครพนม

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครพนม

ส.ทร.๗ นครพนม ->เยี่ยมคำนับ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.๒๑๐

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ พร้อมกำลังพล เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ปราโมทย์ นาคจันทึก ผบ.มทบ.๒๑๐ เพื่อแนะนำตนเองและกำลังพล

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส ->การฝึกการดำน้ำด้วยเครื่องหายใจใต้น้ำทางยุทธวิธี (SCUBA)

น.อ.นิรัตน์  ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เยี่ยมชมการฝึกการดำน้ำด้วยเครื่องหายใจใต้น้ำทางยุทธวิธี (SCUBA) เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ เพิ่มความชำนาญ และเพิ่มความสามารถในด้านการปฏิบัติการแทรกซึมใต้น้ำเข้าสู่ที่หมายบน

ส.ทร.๗ นครพนม ->ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒

ส.ทร.๗ นครพนม โดย น.ท.อมรศักดิ์ ชนะศึก รอง ผอ. รรก.แทน ผอ.ส.ทร.๗ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่ จ.นครพนม และ เยี่ยม นรข.เขตนครพนม ณ บก.นรข.เขตนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
22
ทั้งหมด
550,933