กิจกรรม

ส.ทร.11 เชียงใหม่->เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รรก.ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ส.ทร.11 เชียงใหม่->เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รรก.ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาส เสร็จสิ้นพระกรณียกิจการเสด็จฯ 

ส.ทร.๗ นครพนม->ร่วมกิจกรรม PEA พบสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๖๓

  น.อ.อมรศักดิ์ ชนะศึก ผอ.ส.ทร.๗ นครพนม จัดกำลังพล พร้อมผู้ดำเนินรายการร่วม เข้าร่วมกิจกรรม "PEA พบสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๖๓"

ส.ทร.๗ นครพนม ->เสธ.ศปก.ทร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บก.นรข.

  พล.ร.อ.สิทธิพร นาคเกษม เสธ.ศปก.ทร. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บก.นรข. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของ นรข.

ส.ทร.12 หนองคาย->ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ปี ๖๓

  น.อ.เอกดนัย สุขเกษม ผอ.ส.ทร.12 หนองคาย จัดเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมหนองคายธาว

ส.ทร.11 เชียงใหม่->พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  น.ท.วุฒิพล สุขผดุง รรก.ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
875
ทั้งหมด
158,787