กิจกรรม

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ส.ทร.6 สงขลา พร้อมด้วยสื่อมวลชนต่างๆในจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชาวบก ที่ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ส.ทร.6 สงขลา  โดย รองฯ ผอ./รรก.ผอ.ส.ทร.6 สงขลา ได้รับหนังสือเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ “<

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->New

ส.ทร. ๓ ภูเก็ต  ขอรายงานข่าวประชาสัมพันธ์  วันนี้(๑๗ พ.ย.๖๐) ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จ้ดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บก.ทรภ.๓ 

ส.ทร.๔ จันทบุรี ->New

ส.ทร.4 จันทบุรี ร่วมงาน เปิดรั้วรำไพฯ เปิดใจสื่อมวลชน

ส.ทร.๕ พัทยา ->New

ส.ทร.5 พัทยา ส่งผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่สัมภาษณ์การเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->New

ส.ทร.3 ภูเก็ต ขอรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ /.. พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ ทรภ.3 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
163
ทั้งหมด
336,655