เวลา 08:00
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าปรับโคงสร้างการศึกษาในภูมิภาค มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเด็ก ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลาง และทั่ 2019-10-21
  นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ในภูมิภาค จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน1-2 วันนี้  เพื่อหารือในประเด็นการปฏิรูปการ ดูเพิ่มเติม..
เวลา 09:00
กองทัพเรือ เตรียมทำการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงบ่ายวันนี้ 2019-10-21
การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันนี้ จะเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 หลังจากที่มีซ้อมย่อยมาแล้ว 10 ครั้ง ซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 ครั้ง  ซึ่งวันนี้จะมีการประดับเครื่องประกอบและอาภรณ์ภัณฑ์ ดูเพิ่มเติม..
เวลา 10:00
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมแผนประชุมสุดยอดอาเซียน ผลักดันอาเซียนบรรลุผลสำเร็จเพื่ออนาคตในปี 62 รวม 3 ด้าน 13 ประเด็น 2019-10-21
 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ประสานงานหลักเสาเศรษฐกิจ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน  ASEAN Summit  ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – ดูเพิ่มเติม..
เวลา 11:00
กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว 21 ต.ค.ซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2019-10-21
 กรมเจ้าท่าแจ้งปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว 21 ต.ค.ซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่ 2 ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ดูเพิ่มเติม..
เวลา 12:00
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 2019-10-21
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ดูเพิ่มเติม..
เวลา 13:00
กระทรวงการคลังเตรียมต่อยอด ชิมช้อปใช้เฟส 2 พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้(22 ต.ค.)โดยขยายเวลาอายุโครงการถึงสิ้นปี 2019-10-21
กระทรวงการคลังเตรียมต่อยอด ชิมช้อปใช้เฟส 2 พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้(22 ต.ค.)โดยขยายเวลาอายุโครงการถึงสิ้นปี ดูเพิ่มเติม..
เวลา 14:00
กรมชลประทานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคใต้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยุ เตือนปลายเดือน ต.ค. และเดือนพ.ย. จะมีฝนตกชุก 2019-10-21
กรมชลประทานเตรียมรับมืออุทกภัยภาคใต้ หลังกรมอุตุนิยมวิทยุ เตือนปลายเดือน ต.ค. และเดือนพ.ย. จะมีฝนตกชุก ดูเพิ่มเติม..
เวลา 15:00
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพยดา เพื่อเตรียมการจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุ 2019-10-21
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพยดา เพื่อเตรียมการจัดงานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ดูเพิ่มเติม..
เวลา 16:00
เวลา 17:00
เวลา 18:00
เวลา 20:00
เวลา 21:00
เวลา 22:00
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,750
ทั้งหมด
946,991