ข่าวเด่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล” จำนวน 10 ชุด แก่โรงพยาบาลสม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก ระบบสื่อสารทางไกล” จำนวน 10 ชุด แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับคณะจิตอาสา 904 บำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ที่ 10

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับคณะจิตอาสา 904 บำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาล ที่ 10