ส.ทร. กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ voice of navy
PR กองทัพเรือ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันปราดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ้นวาคม ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

สถานที่สำคัญที่ใครเดินทางมาจังหวัดนครพนมไม่ควรพลาด พระธาตุพนม และเวินปลา navy Tri season2 ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ส.ทร.11 เชียงใหม่->สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.ส
  
ส.ทร.11 เชียงใหม่->เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มสีสันวันตรุษจีน (ปีหนูทอง) มอบอั่งเปาให้แก่ หนูยักษ์ คาพีบาร่า
  
ส.ทร.11 เชียงใหม่->ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  
ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ
  
ส.ทร.11 เชียงใหม่->พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร - ตำรวจ
  

น้ำขึ้น : m. @     น้ำลง : m. @     @ ท่าเรือกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร)
พระอาทิตย์ขึ้น :        พระอาทิตย์ตก :         @ กองบัญชาการกองทัพเรือ
เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
16:13:11

สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
2,455
ทั้งหมด
145,757