ส.ทร. กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ voice of navy
PR กองทัพเรือ

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันปราดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ้นวาคม ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

วันคล้ายวันสถาปนา กองเรือทุนระเบิด กองเรือยุทธการ ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

สถานที่สำคัญที่ใครเดินทางมาจังหวัดนครพนมไม่ควรพลาด พระธาตุพนม และเวินปลา navy Tri season2 ...
02/01/2563
แฟ้มภาพ

น้ำขึ้น : 2.99 m. @ 10.45     น้ำลง : 1.69 m. @ 19.51     @ ท่าเรือกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร)
พระอาทิตย์ขึ้น : 06.41        พระอาทิตย์ตก : 18.24         @ กองบัญชาการกองทัพเรือ
เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
22:42:51

สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
6,958
ทั้งหมด
281,599