กิจกรรม

ส.ทร.๑๐ ตราด วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.๑๐ ตราด วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.๕ พัทยา วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.๕ พัทยา บรรยายบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.๔ จันทบุรี วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.4 จันทบุรี รายงานบรรยายกาศ วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.๑๕ นราธิวาส วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.ต่าง ๆ รายงาน บรรยายกาศ วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ส.ทร.๖ สงขลา วันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.61

ทีมข่าว ส.ทร.๖ สงขลา / รายงาน บรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑  ในพื้นที่ ทรภ.๒ ภายใต้คำขวัญที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี โดยเมื่อช่วงเวลา ๐๙๐๐ พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผบ.

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->New

ส.ทร.8 พิษณุโลก ร่วมกับชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่(คลื่นราชการ) จัดเจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดปี 2561


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,256
ทั้งหมด
226,037