กิจกรรม

ส.ทร.๑๒ หนองคาย ->New

ส.ทร.๑๒ หนองคาย ร่วมกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน”

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ -New

น.อ.ไพโรจน์ จูถนอม ผอ.ส.ทร.11เชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ We TV เรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร ขนส่งและความปลอดภัย งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.เชียงใหม่

ส.ทร.๕ พัทยา ->New

ส.ทร.5 พัทยา ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ของท่าเทียบเรือประมง

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ส.ทร.๖ สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดสงขลา 

รับ-ส่งหน้าที่ จก.สสท.ทร.

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ -New

ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่ น.อ.ไพโรจน์ จูถนอม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน จิตอาสา ด้านงานประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
83
ทั้งหมด
32,750