กิจกรรม

ส.ทร.๖ สงขลา ->อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

คุณมาโนช  พัฒนกิจ อป.มช.สทิงพระ และคุณ ธงชัย แก้วบุญส่ง อป.มช. อ.สิงหนคร ได้มาร่วมจัดรายการกับทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->ประธาน กบว.ทร.ตรวจเยี่ยม ส.ทร.๘ พิษณุโลก

พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยม ส.ทร.8 พิษณุโลก 

ส.ทร.๖ สงขลา ->วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติหรือ ทสปช. ประจำปี 2561

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี สวนสนาม ทางบกและสวนสนามทางเรือของเหล่าสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ในทะเลเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติหรือ ทสปช. ประจำปี 2561

ส.ทร.๖ สงขลา ->ในรายการ Navy Radio ช่วง “ อป.มช. คุยข่าว “

ในระบบ AM 1431 กิโลเฮิรตซ์   ในรายการ Navy  Radio  ช่วง “ อป.มช. คุยข่าว “ ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น.

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ->ร่วมกิจกรรมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

ส.ทร. 11 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาคเหนือตอนบน

ส.ทร.๖ สงขลา ->อป.มช.จะมาร่วมจัดรายการกับทาง ส.ทร. 6 ทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์

อป.มช.จะมาร่วมจัดรายการกับทาง ส.ทร. 6 ทุกวันจันทร์ ถึง อาทิตย์ 


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
1,261
ทั้งหมด
226,042