กิจกรรม

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ -New

ส.ทร.11เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->New

ส.ทร.8 พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "สายสัมพันธ์ ห่มกาย อุ่นใจ ครั้งที่ 5"กับ ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ (คลื่นราชการ)

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ->New

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. และคณะสมาคมภริยา ทร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล ทร.ในพื้นที่ภาคเหนือ

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ส.ทร.6 สงขลา ได้ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ส.ทร.6 สงขลา พร้อมด้วยสื่อมวลชนต่างๆในจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีชาวบก ที่ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ส.ทร.6 สงขลา  โดย รองฯ ผอ./รรก.ผอ.ส.ทร.6 สงขลา ได้รับหนังสือเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ “<


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
87
ทั้งหมด
32,754