กิจกรรม

การจ้างลูกจ้าง่ชั่วคราว

การจ้างลูกจ้าง่ชั่วคราว ของ กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ

รับสมัครไป ส.ทร.วาระ เม.ย.๖๑

โทรเลขรับสมัครไป ส.ทร. วาระ เม.ย.๖๑

ส.ทร.๓ ภูเก็ต ->New

ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3  (ศรชล.เขต 3) จัดการประชุมประจำปี 2560 ณ. โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จ.ภูเก็ต 

ส.ทร.๖ สงขลา -> New

ทรภ.๒ จัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ และป้องกันยาเสพติด ในพื้นที่ ทรภ.๒ โดยมี น.อ.อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รองเสธ.ทรภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ -New

ส.ทร.11เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่

ส.ทร.๘ พิษณุโลก ->New

ส.ทร.8 พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม "สายสัมพันธ์ ห่มกาย อุ่นใจ ครั้งที่ 5"กับ ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ (คลื่นราชการ)


 
สถิติการเข้าใช้งาน
ผู้เข้าชมวันนี้
56
ทั้งหมด
377,948